ครีมทาหล่อลื่นขอบยางนอก
ครีมทาหล่อลื่นขอบยางนอก

รายละเอียดสินค้า 

ครีมทาหล่อลื่นขอบยางนอก 

  • ครีมทาหล่อลื่นขอบยางนอก เพื่อการถอด-ใส่ที่ง่ายขึ้น ป้องกันการฉีกขาดขณะถอด-ใส่
  • (1 ถัง มี 1 กก.)