ถังดักไอน้ำ และ จ่ายน้ำมัน (สำหรับเครื่องถอด-ใส่ยาง)
ถังดักไอน้ำ และ จ่ายน้ำมัน (สำหรับเครื่องถอด-ใส่ยาง)

รายละเอียดสินค้า 

กระปุกดักไอน้ำและฉีดน้ำมัน (อะไหล่ทดแทนเครื่อง : DC-528 และ DC-776)