บล๊อกลมสั้น Impact Socket 1/2 DR. 38 mm. X 14 mm.
บล๊อกลมสั้น Impact Socket 1/2 DR. 38 mm. X 14 mm.

รายละเอียดสินค้า 

บล๊อกลมสั้น Impact Socket สีดำ มี 9 ขนาด
เป็นหัวขันน็อตของเครื่องวัดลม

ลูกบ็อกซ์” หรือประแจบ็อกซ์ วัสดุที่ใช้ทำส่วนใหญ่ คือ โครวาเนเดียม (Chrome Vanadium) กับโครมโมลิปเคนั่ม (Chrome Molybdenum)
เอาไว้ใช้สำหรับขันสกรูน็อตมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายด้านหนึ่งจะเป็น 6,8,12 เหลี่ยมหรือท็อกซ์สามารถทำได้หลายรูปทรงตามน็อตสกรูที่จะใช้ขัน
ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมไว้ใช้ต่อกับด้ามฟรี,ด้ามเลื่อน,ด้ามบ็อกซ์
มี 9 ขนาด
1/2 DR. 38 mm. x14
1/2 DR. 38 mm. x17
1/2 DR. 38 mm. x19
1/2 DR. 38 mm. x22
1/2 DR. 38 mm. x24
1/2 DR. 38 mm. X30
1/2 DR. 38 mm. X32
1/2 DR. 38 mm. X34
1/2 DR. 38 mm. X36
น้ำหนัก 0.4 kg.

วิธีการใช้งาน: ใช้สำหรับขันสกรูน็อตมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายด้านหนึ่งจะเป็น 6,8,12 เหลี่ยมหรือท็อกซ์สามารถทำได้หลายรูปทรงตามน็อตสกรูที่จะใช้ขัน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมไว้ใช้ต่อกับด้ามฟรี,ด้ามเลื่อน,ด้ามบ็อกซ์

วิธีการเก็บรักษา: อย่าให้โดนน้ำ กับเก็บให้พ้นมือเด็ก