ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 3/8
ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 3/8

รายละเอียดสินค้า 

ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 3/8