ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 1/2 และ 1/4
ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 1/2 และ 1/4

รายละเอียดสินค้า 

ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับเสียบสายลม ขนาด 1/2 และ 1/4