Protector for jaw (4 pcs./ 1 set)
Protector for jaw (4 pcs./ 1 set)

รายละเอียดสินค้า 

Protector for jaw (4 pcs./ 1 set)

แผ่นพลาสติกครอบตัวล็อคล้อ สีเหลือง เพื่อป้องกันการเกิดรอยในขณะที่ล็อคล้อ อะไหล่ทดแทนเครื่อง : DC-528

รหัสสินค้า: 650-003-1 หมวดหมู่: