บล๊อกลมยาว Impact Socket 1/2 DR. 78 mm. X 10 mm.
บล๊อกลมยาว Impact Socket 1/2 DR. 78 mm. X 10 mm.

รายละเอียดสินค้า 

บล๊อกลมยาว Impact Socket

• ลูกบล๊อกเหล็กชุบแข็ง
• ขนาดบล๊อก 1/2″ (4 หุน)
• ความยาว 78 มม.
• ขนาดหัว 10,12,14,17,19,22,24,30,32,34 มม.